Oczyszczacz powietrza Karcher AF 100 1.024-810.0

Oczyszczacz powietrza Karcher AF 100 1.024-810.0
 • Maks. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) maks. 48
 • Min. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) min. 30
 • Zasilanie (~/V/Hz) 1 / 220 / 240 / 50 / 60
 • Moc znamionowa (W) maks. 80
 • Ciężar (kg) 11,3
Producent: Karcher
Kod produktu: 1.024-810.0
status_icon
Produkt dostępny w naszym magazynie
0,00 zł
4182.00 / 1szt. brutto + koszty wysyłki
3400.00 netto
In stock
Dodaj do schowka Porównaj

Kup na raty

uruchom kalkulator Credit Agricole Raty

Najnowszy, intuicyjny oczyszczacz AF 100 posiada laserowy czujnik pomiaru jakości powietrza. W zależności od potrzeb może pracować z jednym z pięciu dostępnych filtrów. Przeznaczony jest do pomieszczeń o wielkości do 100 m². Panel dotykowy ułatwia sterowanie oczyszczaczem powietrza, a tym samym jest łatwy w obsłudze. Pozwala kontrolować siłę wentylatora. Posiada tryb automatyczny i tryb nocny. Zintegrowany wyświetlacz pokazuje poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 w pomieszczeniu oraz poziom zużycia filtra, o którego wymianie klient nie musi myśleć - urządzenie przypomina o wymianie. Filtr uniwersalny, który jest w standardowym wyposażeniu ma materiał filtracyjny True HEPA 11 o wielkości 2,5 m2. 5m2 filtra True HEPA 11 w AF 100 skutecznie pochłania 720 m3/godz. cząsteczek CADR i osiąga 97% wydajności usuwania cząstek 0,3 μm. AF 100 ma zintegrowany czujnik jakości powietrza, który ponadto mierzy jakość. Laserowy czujnik mierzy ilość cząstek w powietrzu. W trybie automatycznym wentylator dostosowuje się do zmierzonej jakości powietrza. Dodatkowo jakość powietrza jest wskazywana przez diody: światło czerwone - złe powietrze, światło zielone lub niebieskie (można ustawić) - dobre powietrze. Oczyszczacz AF 100 posiada podwójny system filtracji ze zmywalnym filtrem wstępnym. Filtr wstępny usuwa większe cząstki z powietrza, takie jak włosy lub większe cząstki kurzu. AF 100 posiada cztery solidne koła, które zapewniają dużą mobilność i elastyczność.

 

 

Cechy i zalety
Air Purifier 	 Oczyszczacz powietrza AF 100: 5 opcji filtrowania dla różnych rodzajów zanieczyszczeń
5 opcji filtrowania dla różnych rodzajów zanieczyszczeń
Filtry eliminują pyły zawieszone, bakterie, alergeny itp.
Air Purifier 	 Oczyszczacz powietrza AF 100: Kompaktowy design
Kompaktowy design
Łatwe przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami dzięki wbudowanym kółkom.
Air Purifier 	 Oczyszczacz powietrza AF 100: Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości do 100 m²
Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości do 100 m²
Wentylator z 3 poziomami prędkości.
 • Intuicyjna obsługa
 • Wskaźnik pokazuje poziom zużycia filtra. Sam filtr może być łatwo wymieniony przez użytkownika.
 • Precyzyjny pomiar jakości powietrza z wykorzystaniem laserowego czujnika
 • Jakość powietrza wyświetlana na kolorowym diagramie (niebieski = bardzo dobra, zielony = średnia, czerwony = zła).
 • Poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 w pomieszczeniu pokazany jest na zintegrowanym wyświetlaczu.

Dane techniczne

Wysokość pomieszczenia (m²) do 100
Maks. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) maks. 48
Min. poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) min. 30
Zasilanie (~/V/Hz) 1 / 220 / 240 / 50 / 60
Moc znamionowa (W) maks. 80
Ciężar (kg) 11,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 380 x 713

 

Wyposażenie

 • Filtr wstępny
 • Filtr uniwersalny
 • Panel obsługowy
 • Tryb automatyczny
 • Przewód zasilający, 2.25 m
 • Kółka
Zastosowania
 • Oczyszczacz powietrza do biur, hoteli, spa, gabinetów lekarskich i innych

Opcjonalnie można wyposażyć w:

 • Filtr antyalergiczny, Opcja
 • Filtr zdrowotny, Opcja
 • Filtr antysmogowy, Opcja
 • Filtr TVOC, Opcja

 

 

Karcher - urządzenia profesjonalne - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.

Gwarancja:

Osoba prywatna - 24 miesiące

Firma - 24 miesięcy

 

Warunki gwarancji - urządzenia do zastosowań profesjonalnych

 

#
#
#
#
#
#

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 14 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji AWN.
8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.
10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)
11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.
13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

* - nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT
- urządzeń do czyszczenia dywanów PUZZI
- zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact
** - nie dotyczy konsumenta

A. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
• nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
• braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN

B. GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY:


1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:
• Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła
• Parownice: osprzęt zewnętrzny
• Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
• Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła
• Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne
• Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne.
• Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
• Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
• Urządzenia typu HDR: filtry
• Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
• Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.
2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).
3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.
4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza
5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika
6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.
7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.
9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.
10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.karcher.pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
pixel